studio policies

OM Factory's Amenities

สิ่งอำนวยความสะดวกที่สตูดิโอ

 

•  มีอุปกรณ์พื้นฐานที่ใช้ในการฝึกโยคะ เช่นเสื่อโยคะ บล็อคโยคะ เชือก ผ้าห่ม หมอนโยคะ 

•  มีผ้าเช็ดตัวสำหรับอาบน้ำและซับเหงื่อไว้บริการ รับได้ที่เคาน์เตอร์

•  สามารถนำขวดน้ำมาขอเติมน้ำได้ โดยแจ้งพนักงานต้อนรับ

•  มีน้ำขวดจำหน่าย โดยแจ้งพนักงานต้อนรับ

•  มีห้องอาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อ แยกชาย-หญิง พร้อมสบู่เหลว แชมพู ครีมนวด และไดร์เป่าผม

 

Class Registration

ลงทะเบียนเข้าเรียน

 

•  มาถึงคลาสเรียน 15 นาทีก่อนเริ่มคลาส

•  เพื่อให้แน่ใจว่ามีที่แน่นอน กรุณาจองคลาสล่วงหน้า 1 วัน เนื่องจากคลาสบางประเภทเช่น แอเรียล โยคะ 

    และบันจี้มีที่จำกัด ถ้าไม่ได้จองคลาสล่วงหน้า สตูฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฎิเสธและไม่อนุญาตให้เข้าคลาส

•  ในกรณีที่มาสายและคลาสเริ่มไปแล้วเกิน 5 นาที สมาชิกจะไม่สามารถเข้าคลาสได้

•  ในกรณีที่มาสายหรือยกเลิกคลาส น้อยกว่า 24 ชั่วโมง สตูฯ จะตัดคลาส 1 ครั้ง หรือ จะไม่มีการคืนเงินหรือ

    แลกเปลี่ยนคลาสได้

•  ในกรณีที่สมาชิกจองคลาสและยกเลิกติดกัน 2 ครั้ง สมาชิกต้องโอนเงินล่วงหน้าเพื่อสำรองที่คลาสครั้งต่อไป

•  สมาชิกต้องลงทะเบียนเข้าเรียนหรือสมัครเวิร์คช้อปด้วยชื่อตนเองเท่านั้น ไม่สามารถลงทะเบียนแทนผู้อื่นได้ 

 

Cancellation & Refunds

การยกเลิกหรือคืน

 

สมาชิกและแพคเกจโยคะ จะไม่สามารถคืนหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ สตูฯ จะไม่ทำการคืนเงินหรือเครดิตคืน สำหรับการยกเลิกล่าช้าหรือไม่มาคลาสหรือเวิร์คช้อป การต่ออายุแพคเกจ ต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารก่อนเท่านั้น