private yoga

คลาสไพรเวท

 

สำหรับผู้ที่ต้องการครูฝึกส่วนตัวที่สามารถ จัดสรรเวลาได้เอง สามารถจองคลาสส่วนตัวได้ โดยทำการจอง

กับพนักงานเคาน์เตอร์ของ โอม แฟกทอรี่ เพื่อตรวจสอบเวลา ตารางของครู และห้องสตูดิโอได้


mat YOGA privates

เวลา 60 นาที

 

โยคะคลาสไพรเวทสำหรับผู้ที่อยากเข้าใจโยคะแบบลึกซึ้ง เข้าถึงท่าที่ถูกต้องเหมาะสำหรับ

  • ผู้เริ่มฝึกใหม่ ที่ต้องการพื้นฐานที่แข็งแรง
  • ผู้ที่ฝึกโยคะจริงจัง อยากพัฒนาระดับการฝึกสู่ระดับต่อไป 
  • สตรีมีครรภ์
  • นักกีฬา
  • ผู้ที่มีอาการบาดเจ็บ


kids aerial PRIVATES

เวลา 60 นาที

 

คลาสไพรเวท แอเรียล โยคะ สำหรับเด็กนี้ เด็กๆจะได้รู้สึกเหมือนตนเองเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ เวลาลอยอยู่บน hammock เด็กๆจะรู้สึกสนุก ท้าทาย มีความเชื่อมั่นในตนเอง

 

เหมาะสำหรับเด็กเล็กที่อยากเรียน แอเรียล โยคะ (อายุ 6 ปีขึ้นไป) หรือเด็กโตที่อยากพัฒนาระดับความสามารถขึ้นไปสู่อีกระดับaerial YOGA PRIVATES

เวลา 60-75 นาที

 

ฝึกคลาสไพรเวท แอเรียล โยคะ สำหรับผู้ที่ต้องการความก้าวหน้าที่รวดเร็ว ใช้เวลากับครูผู้ฝึกได้เต็มที่ และสามารถเรียนรู้ท่ายากโดยมีครูผู้ฝึก คอยแนะนำอย่างใกล้ชิด โดยสามารถลงเรียนได้ 1-2 คนต่อคลาส PRIVATES POLICIES

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของคลาสไพรเวท

 

การจองและการจ่ายเงิน

การจองคลาสไพรเวทจะต้องมีการแจ้งล่วงหน้าก่อนคลาส 48 ชั่วโมง และจะต้องจ่ายเงินเต็มจำนวนเพื่อเป็นการยืนยันคลาส

 

การยกเลิกคลาส

หากลูกค้าต้องการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงวัน และ เวลาของคลาสส่วนตัว ต้องแจ้งสตูล่วงหน้า อย่างน้อย 48 ชั่วโมง หากไม่มีการแจ้งหรือยกเลิกคลาสกับสตูดิโอน้อยกว่า 48 ชั่วโมง สตูฯ ดิโอจะสงวนสิทธิ์ในการตัดคลาส 1 ครั้ง หรือ ไม่คืนเงินให้แก่ลูกค้า

 

เด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปี

เด็กที่เข้ามาเรียนที่สตูดิโอและมีอายุน้อยกว่า 18 ปี ผู้ปกครองหรือ พ่อ แม่ จะต้องกรอก และเซ็น ใบสัญญาสละสิทธิ์ในการเรียกให้รับผิด (waiver form) ก่อนที่จะเข้าคลาสครั้งแรก