TEACHER TRAININGS

โอม แฟกทอรี่ มีโปรแกรม Teacher Trainings สำหรับผู้สนใจที่จะฝึกโยคะจริงจังและศึกษาเพื่อเป็นครูสอนโยคะ ซึ่งโปรแกรมนี้จะสอนโดย ครูโยคะผู้เชี่ยวชาญแต่ละศาสตร์โดยเฉพาะ นักเรียนที่เคยจบหลักสูตรของโอม แฟกทอรี่ ปัจจุบันสอนโยคะอยู่ทั่วโลก รวมถึงสตูดิโอโยคะของ โอม แฟกทอรี่ ที่มีสาขาอยู่หลายประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา เกาหลี เวียตนาม ไต้หวัน มาเลเซีย